Lady Macbeth

Lady Macbeth

Katherine jej otec predal spolu s malým pozemkom bohatému majiteľovi baní ako nevestu pre syna Alexandra. Ten však počas svadobnej noci neurobí ani jeden krok k fyzickému zblíženiu. Čoskoro Alexander i jeho otec na dlhší čas odcestujú a mladá žena ostáva vo vidieckom sídle sama. Spočiatku trávi dni zavretá v dome, ktorý jej svokor zakázal opustiť, neskôr to už nevydrží a odváži sa von. Na jednej z prechádzok stretne pohľadného nádenníka Sebastiana.