Milosrdné lži 2

Milosrdné lži 2

Uplynuli tri roky od tragickej dovolenky a smrti Luda. Za Maxom do domu na pobreží prichádzajú od tej doby prvýkrát jeho priatelia Eric, Antoine, Mária, Isabelle a Vincent, aby oslávili kamarátovu šesťdesiatku. Max najprv roztrpčene ich návštevu odmietne, odchádza za pracovnými povinnosťami. Potom sa Ericovi zverí, že skrachoval na projekte "Trocadero" a je bankrot. Je nútený predať aj luxusný dom, kde sa striedajú klienti s realitným maklérom. Eric navrhne, aby pozval priateľov svojim menom do domu, ktorý si neďaleko prenajal. V prenajatej vile na brehu mora trávia priatelia čas spomienkami, prejavia sa nové vzťahy, pripomenú skoršie. Maxova žena navštívi dom a nemá tušenie o Maxovom zámere a predaji. Max vidí bezvýchodiskovosť situácie, zaplieta sa stále viac do problémov a pokúsi sa o samovraždu. Priatelia ho zachránia, ale stačia zachrániť aj priateľstvo?